Kokonaisvaltaista hoitoa: uniapneatesti ja analyysipalvelu yhdessä!

WatchPAT 300

Kotikäyttöinen uniapneatesti

 • Helppokäyttöinen potilaalle
 • Säästää hoitohenkilökunnan aikaa
 • Tarkat mittaukset
 • Paketti sisältää myös KNK lääkärin WatchPAT testiin perustuvan analyysin tulkinnan, joka mahdollistaa yksilöllisen hoitosuunnitelman: CPAP tai uniapneakiskot

WatchPAT 300 on yksinkertainen, tarkka ja luotettava kotona tehtävä uniapneatesti (HSAT).

Innovatiivinen WatchPAT-järjestelmä on kliinisesti validoitu ja käyttää perifeerisen valtimoäänien (PAT) signaalia uniapnean diagnosointiin. Tutkimusten onnistumisprosentti on jopa 98 %.

WatchPAT 300:ssa on kolme kontaktipistettä; ranne, sormi ja rintakehä, ei tarvetta hengityksen mittauslaitteille, rintavöille, pään elektrodeille tai vastaavia laitteita, jotka liittyvät perinteiseen kotona tehtävään uniapneatestaukseen. Tämä parantaa huomattavasti potilaan mukavuutta.

Kun testaus on valmis, tiedot ladataan helposti ja nopeasti WatchPAT 300:sta, jonka jälkeen ne pisteytetään automaattisesti, minkä ansiosta kliinikot voivat tehdä diagnoosin ja hoitopäätökset välittömästi.

Tietoa unikuntoon.fi kuorsaus- ja uniapneakiskoista

Uniapnean diagnosointi ja työnkulku hammashoidossa

WatchPAT 300 parantaa HSAT:ia – sekä potilaiden että hoitohenkilökunnan kannalta

Kolme kontaktipistettä ja intuitiivinen muotoilu tekevät WatchPAT 300:sta ratkaisun, joka on sekä yksinkertainen että mukava potilaiden käytössä. Yksinkertaisuus ja mukavuus auttavat myös keräämään parempaa tietoa, sillä potilaat voivat nukkua mukavammin verrattuna esimerkiksi nenäkanyyliä ja vöitä käyttäviin laitteisiin.

WatchPAT 300 auttaa suuresti sairaaloiden ja uniklinikoiden yksiköiden henkilökuntaa mahdollistaen tarkan ja luotettavan mittauksen, joka myös säästää arvokasta aikaa. WatchPAT 300:lla useampia potilaita voidaan testata mukavasti kotonaan luotettavin tuloksin. Tämä on erityisen hyödyllistä yksiköissä, joissa lääkäreistä ja sairaanhoitajista on pulaa ja jonotuslistat unitutkimuksiin ovat pitkät.

Lisäksi WatchPAT 300 vähentää kustannuksia, koska vähemmän potilaita joutuu sairaalahoitoon unitestausta ja unen seurantaa varten.

Mitä WatchPAT One havaitsee?

 • Kehon liike
 • Kuorsaus
 • Vartalon asento
 • Rintakehän liike
 • Syke
 • Happisaturaatio
 • PAT-signaali

Yllä olevien seitsemän kanavan tietojen avulla WatchPAT 300 antaa tarkan diagnoosin uniapneasta. Järjestelmä luo automaattisesti kattavan raportin, joka sisältää todellisen uniajan, univaiheet, apneajaksot ja paljon muuta.

Tietoja PAT-signaalista

Perifeeristen valtimoiden signaali (PAT) mittaa pulssin sormenpäästä ja unen aikana ilmenneiden hengityshäiriöiden muutoksista pulssiin. WatchPAT-teknologia on kliinisesti validoitu 89 %:n korrelaatiolla polysomnografiaan (PSG), jota pidetään “kultaisena standardina” obstruktiivisen uniapnean (OSA) unen arvioinnissa.

WatchPAT_PAT_signal_web

WatchPAT One

Kertakäyttöinen uniapneatesti

Kertakäyttöisyys tekee WatchPAT Onesta merkittävän ajansäästön lääkintähenkilöstölle: potilaan ja kliinikon ei tarvitse tavata saadakseen laite käyttöön, koska WatchPAT One voidaan toimittaa potilaalle suoraan kotiin. Tämä vähentää ohjaukseen käytettävän ajan, koska potilas voi perehtyä kattaviin ja helppolukuisiin ​​käyttöohjeisiin kotona. Henkilökunnan ei myöskään tarvitse puhdistaa laitteita, mikä sekä säästää aikaa, että eliminoi tartuntariskin.

Uniapneatauti on kansantauti, jota sairastaa yli miljoona suomalaista.

Unikuntoon-uniapneakisko on ensimmäinen Suomessa 3D-tulostuksella valmistettava laadukas uniapnean hoitoväline.

Kotimainen kiskotuotanto tarjoaa potilaalle hyvin palvelevan, nopean, laadukkaan ja edullisen hoidon.

Unikuntoon-uniapneakisko hoitaa uniapneatautia pitämällä alaleukaa kevyesti eteenpäin tuettuna. Tämä pitää samalla kielen tyven poissa kurkusta ahtauttamasta hengitysteitä. Kiskohoito soveltuu hyvin lähes kaikille lievää uniapneatautia sairastaville ja myös osalle vaikeampaa tautia sairastavista.

Unikuntoon.fi – uniapneakiskot tulostetaan SprintRayn 3D tulostinjärjestelmällä.

Lisätietoja: www.unikuntoon.fi

Yhteystiedot:

Myynti

Tiina Holkko

Puhelin 040 5620470

Lähetä sähköpostia