[rev_slider alias=”kktt_suuhygienistit”]

Leukojen ja hampaiston KKTT-kuvantaminen (suuhygienistit/lähihoitajat), 4 pv

Huom! seuraavan kurssin ajankohta ilmoitetaan helmikuussa 2023.

Kohderyhmä: suuhygienistit, lähihoitajat. Kurssi sopii myös hammaslääkäreille ja vastaanoton kuvantamisesta vastaaville henkilöille.

Tavoite: valmentaa osallistujat KKTT-kuvantamisen osaamisen näyttöön (suuhygienistit, lähihoitajat).

Kurssin tarkempi sisältö kohdassa ”KURSSIN TAVOITTEET”.

Kurssille otetaan 20 henkilöä ja kurssi toteutuu, jos sille on ilmoittautunut vähintään 10 henkeä.

 

MALLIOHJELMA

Kurssipäivät: yhteensä 4 päivää

Paikka: Helsingin keskusta (n. 500 m Helsingin Rautatieasemalta)

 

Päivä 1 – PERUSTEET HALTUUN

TORSTAI

 

09:00-10:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10:00-12:00 Röntgentekniikan perusteita, KKTT-tekniikan perusteita

12:00-12:45  Lounastauko

12:45-13:30  KKTT-kuvauksen käyttökohteita, KKTT Sädeannoksesta

13:30-14:00 Iltapäiväkahvi

14:00-16:00  Hammasröntgentoimintaa ohjaava/säätelevä lainsäädäntö ja viranomaisvaatimukset,              STUK ST 3.1. ohje, Hammasröntgenlaitteiden laadunvarmistus, itsearviointi ja kliiniset auditoinnit

16:00-17:00 Erikoishammaslääkärin näkökulma ja kokemukset KKTT tuomista eduista potilashoidossa

 

Päivä 2 – SYVENTÄVÄÄ TIETOA 

PERJANTAI  

 

08:00–09:00 Aamukahvi

09:00–11:45  Röntgenanatomian perusteita, KKTT tutkimusindikaatiot, Säteilyaltistuksen optimointi

11:45-12:45  Lounastauko

12:45-13:30  Säteilyfysiikan ja -biologian perusteet

13:30-14:00  Iltapäiväkahvi

14:00-16:00  Säteilysuojelun perusperiaatteet, Hampaiston ja leukojen alueen KKTT-tutkimusten tekniikka ja sädeannokset

               

Päivä 3 – KOHTI KÄYTÄNTÖÄ

TORSTAI

 

09:00-10:00  Aamukahvi

10:00-12:30 Hyvän kuvanlaadun tekijät käyttökouluttajan näkökulmasta (sisältää myös suositun ”kuinka otat hyviä panoraamakuvia”- osuuden)

12:30-13:30 Lounastauko

13:30-14:15 KKTT-laiteoppia

14:15-14:45 Iltapäiväkahvi

14:45-16:00 3D-ohjelmisto/t: kuvanottoon liittyvät perustyökalut ja käsitteet

 

Päivä 4 – OPIT KÄYTÄNTÖÖN 

PERJANTAI

 

09:00–16:00 Käytännön KKTT-kuvanoton harjoittelua Imaqen Oy:n käyttökouluttajan/röntgenhoitajan opastuksella ja lopputesti, jonka tarkoitus on kerrata ja palauttaa mieleen tärkeimpiä kurssilla opittuja asioita. Noin tunnin mittainen lounastauko pidetään sopivassa kohdassa.

 

Muuta:

Koulutusmateriaali, kynät ja lehtiö jaetaan ensimmäisenä kurssipäivänä. Kurssimateriaalin latauslinkit (PDF aineistot) lähetetään sähköisesti. Osallistumistodistus jaetaan osallistujille viimeisenä kurssipäivänä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.  

 

KURSSIN TAVOITTEET

(päivitetään vastaamaan nykyistä Säteilylakia)

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja

 • osaa keskeiset KKTT-kuvantamista ohjaavat kansalliset ja kansainväliset säädökset ja suositukset sekä säteilysuojelulainsäädännön ja ohjeistuksen (työssä soveltaminen)
 • tunnistaa oman toimintansa edellytykset, oikeudet ja velvollisuudet
 • ymmärtää säteilyn biologiset vaikutukset ja haitat
 • osaa KKTT-kuvausten toiminnallisen ja teknisen säteilysuojelun
 • perehtyy säteilyfysiikkaan ja KKTT-laitteen toimintaperiaatteeseen sekä kuvanmuodostukseen
 • ymmärtää resoluution, kenttäkoon ja kuvausohjelman valinnan vaikutukset tekniseen ja kliiniseen kuvanlaatuun
 • hallitsee kuvaustekniikan sekä laitteen turvallisen käytön
 • ymmärtää oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteet käytännön työtilanteissa
 • saa teoreettiset valmiudet lähetteen mukaiseen potilaan KKTT-kuvauksen suorittamiseen (toimenpiteestä vastaavan lääkärin ollessa tavoitettavissa)
 • tunnistaa leukojen ja hampaiston anatomiset rakenteet ja osaa paikallistaa tutkimusalueen (ROI) osuvuuden
 • kykenee arvioimaan KKTT-tutkimusten kliinistä- ja teknistä kuvanlaatua
 • tietää laitteiden laadunvalvontaa koskevat ohjeet ja vastuut
 • tuntee KKTT-laitteen ja –kuvausten vaatimat laadunvarmistustoimenpiteet
 • kykenee Suomen Säteilyturvakeskuksen säteilyturvallisuusohjeen 3.1 (+ ”STUK opastaa”- ohjeistus) mukaisesti tekemään KKTT-kuvauksia suoritettuaan näyttökokeen

Kurssi vastaa STUK:in säteilyturvallisuusohjeen (ST 3.1) vaatimuksia, jonka mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö (esimerkiksi suuhygienisti tai suun terveydenhuollon osaamisalan/koulutusohjelman suorittanut lähihoitaja) voi tehdä toimenpiteestä vastuussa olevan hammaslääkärin tai lääkärin ohjeiden mukaisesti leukojen ja hampaiston alueen KKTT-kuvauksia. Seuraamme ST 1.7 Liitteen A (1-5.1) säteilysuojelukoulutuksen sisältöä ammattiryhmälle soveltuvalla tavalla (Huom! kurssin sisältö päivitetään vastaamaan uutta Säteilylakia ja STUK:n uusia ohjeistuksia)

 

KURSSIN TOTEUTUS

3 teoriapäivää

 • Luentomateriaalit kurssimapissa, joka jaetaan ensimmäisenä kurssipäivänä
 • Latauslinkit luentomateriaaleihin lähetetään sähköpostilla osallistujille kurssipäivän jälkeen

Itseopiskelua

 • Itseopiskelumateriaalit (esim. SEDEXTEXCT Guidelines ja englanninkieliset oppaat) ladataan verkosta

1 pv käytännön kuvanoton harjoittelua

 • Imaqen Oy:n röntgenhoitajan/käyttökouluttajan opastuksessa. Päivän aikana suoritetaan myös kirjallinen lopputesti, jonka avulla palautetaan mieleen kurssilla läpikäyty teoreettinen tieto.

 

NÄYTTÖKOE – suuhygienistit, lähihoitajat

Osaamisen näytön vastaanotto ja arviointi tilataan Röntgentekno Oy, Imaqenilta, kun riittävä määrä KKTT kuvauksia on suoritettu ohjauksessa. Suositus on 25 potilaskuvausta raportoituna kuvauspäiväkirjaan sekä vastaanoton KKTT-laitteen laadunvarmistustoimenpiteet opeteltuna.

Lisätietoja

Röntgentekno Oy, Imaqen – Hannele Palm, Koulutuspäällikkö, puh. 050 383 2495, hannele.palm (at) imaqen.com