KKTT-KUVANTAMISEN AJOKORTTI
SUUHYGIENISTEILLE
KASVATA AMMATILLISTA PÄÄOMAASI
LAAJENTAMALLA OSAAMISTASI KKTT-KUVAUSTEN SUORITTAMISEEN.

Leukojen ja hampaiston KKTT-kuvantaminen (suuhygienistit/lähihoitajat), 4 pv

 

Kohderyhmä: suuhygienistit, lähihoitajat. Kurssi sopii myös hammaslääkäreille ja vastaanoton kuvantamisesta vastaaville henkilöille.

Tavoite: valmentaa osallistujat KKTT-kuvantamisen osaamisen näyttöön (suuhygienistit, lähihoitajat).

Kurssin tarkempi sisältö kohdassa ”KURSSIN TAVOITTEET”.

Kurssille otetaan 20 henkilöä ja kurssi toteutuu, jos sille on ilmoittautunut vähintään 10 henkeä.

 

MALLIOHJELMA

Kurssipäivät: yhteensä 4 päivää

Paikka: Helsingin keskusta (n. 500 m Helsingin Rautatieasemalta)

 

Päivä 1 – PERUSTEET HALTUUN

TORSTAI

 

09:00-10:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10:00-12:00 Röntgentekniikan perusteita, KKTT-tekniikan perusteita

12:00-12:45  Lounastauko

12:45-13:30  KKTT-kuvauksen käyttökohteita, KKTT Sädeannoksesta

13:30-14:00 Iltapäiväkahvi

14:00-16:00  Hammasröntgentoimintaa ohjaava/säätelevä lainsäädäntö ja viranomaisvaatimukset,              STUK ST 3.1. ohje, Hammasröntgenlaitteiden laadunvarmistus, itsearviointi ja kliiniset auditoinnit

16:00-17:00 Erikoishammaslääkärin näkökulma ja kokemukset KKTT tuomista eduista potilashoidossa

 

Päivä 2 – SYVENTÄVÄÄ TIETOA 

PERJANTAI  

 

08:00–09:00 Aamukahvi

09:00–11:45  Röntgenanatomian perusteita, KKTT tutkimusindikaatiot, Säteilyaltistuksen optimointi

11:45-12:45  Lounastauko

12:45-13:30  Säteilyfysiikan ja -biologian perusteet

13:30-14:00  Iltapäiväkahvi

14:00-16:00  Säteilysuojelun perusperiaatteet, Hampaiston ja leukojen alueen KKTT-tutkimusten tekniikka ja sädeannokset

               

Päivä 3 – KOHTI KÄYTÄNTÖÄ

TORSTAI

 

09:00-10:00  Aamukahvi

10:00-12:30 Hyvän kuvanlaadun tekijät käyttökouluttajan näkökulmasta (sisältää myös suositun ”kuinka otat hyviä panoraamakuvia”- osuuden)

12:30-13:30 Lounastauko

13:30-14:15 KKTT-laiteoppia

14:15-14:45 Iltapäiväkahvi

14:45-16:00 3D-ohjelmisto/t: kuvanottoon liittyvät perustyökalut ja käsitteet

 

Päivä 4 – OPIT KÄYTÄNTÖÖN 

PERJANTAI

 

09:00–16:00 Käytännön KKTT-kuvanoton harjoittelua Imaqen Oy:n käyttökouluttajan/röntgenhoitajan opastuksella ja lopputesti, jonka tarkoitus on kerrata ja palauttaa mieleen tärkeimpiä kurssilla opittuja asioita. Noin tunnin mittainen lounastauko pidetään sopivassa kohdassa.

 

Muuta:

Koulutusmateriaali, kynät ja lehtiö jaetaan ensimmäisenä kurssipäivänä. Kurssimateriaalin latauslinkit (PDF aineistot) lähetetään sähköisesti. Osallistumistodistus jaetaan osallistujille viimeisenä kurssipäivänä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.  

 

KURSSIN TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja

 • osaa keskeiset KKTT-kuvantamista ohjaavat kansalliset ja kansainväliset säädökset ja suositukset sekä säteilysuojelulainsäädännön ja ohjeistuksen (työssä soveltaminen)
 • tunnistaa oman toimintansa edellytykset, oikeudet ja velvollisuudet
 • ymmärtää säteilyn biologiset vaikutukset ja haitat
 • osaa KKTT-kuvausten toiminnallisen ja teknisen säteilysuojelun
 • perehtyy säteilyfysiikkaan ja KKTT-laitteen toimintaperiaatteeseen sekä kuvanmuodostukseen
 • ymmärtää resoluution, kenttäkoon ja kuvausohjelman valinnan vaikutukset tekniseen ja kliiniseen kuvanlaatuun
 • hallitsee kuvaustekniikan sekä laitteen turvallisen käytön
 • ymmärtää oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteet käytännön työtilanteissa
 • saa teoreettiset valmiudet lähetteen mukaiseen potilaan KKTT-kuvauksen suorittamiseen (toimenpiteestä vastaavan lääkärin ollessa tavoitettavissa)
 • tunnistaa leukojen ja hampaiston anatomiset rakenteet ja osaa paikallistaa tutkimusalueen (ROI) osuvuuden
 • kykenee arvioimaan KKTT-tutkimusten kliinistä- ja teknistä kuvanlaatua
 • tietää laitteiden laadunvalvontaa koskevat ohjeet ja vastuut
 • tuntee KKTT-laitteen ja –kuvausten vaatimat laadunvarmistustoimenpiteet
 • kykenee Suomen Säteilyturvakeskuksen säteilyturvallisuusohjeen 3.1 (+ ”STUK opastaa”- ohjeistus) mukaisesti tekemään KKTT-kuvauksia suoritettuaan näyttökokeen

Kurssi vastaa STUK:in säteilyturvallisuusohjeen (ST 3.1) vaatimuksia, jonka mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö (esimerkiksi suuhygienisti tai suun terveydenhuollon osaamisalan/koulutusohjelman suorittanut lähihoitaja) voi tehdä toimenpiteestä vastuussa olevan hammaslääkärin tai lääkärin ohjeiden mukaisesti leukojen ja hampaiston alueen KKTT-kuvauksia. Seuraamme ST 1.7 Liitteen A (1-5.1) säteilysuojelukoulutuksen sisältöä ammattiryhmälle soveltuvalla tavalla (Huom! kurssin sisältö päivitetään vastaamaan uutta Säteilylakia ja STUK:n uusia ohjeistuksia)

 

KURSSIN TOTEUTUS

3 teoriapäivää

 • Luentomateriaalit kurssimapissa, joka jaetaan ensimmäisenä kurssipäivänä
 • Latauslinkit luentomateriaaleihin lähetetään sähköpostilla osallistujille kurssipäivän jälkeen

Itseopiskelua

 • Itseopiskelumateriaalit (esim. SEDEXTEXCT Guidelines ja englanninkieliset oppaat) ladataan verkosta

1 pv käytännön kuvanoton harjoittelua

 • Imaqen Oy:n röntgenhoitajan/käyttökouluttajan opastuksessa. Päivän aikana suoritetaan myös kirjallinen lopputesti, jonka avulla palautetaan mieleen kurssilla läpikäyty teoreettinen tieto.

 

NÄYTTÖKOE – suuhygienistit, lähihoitajat

Osaamisen näytön vastaanotto ja arviointi tilataan Imaqeni Oy:ltä, kun riittävä määrä KKTT kuvauksia on suoritettu ohjauksessa. Suositus on 25 potilaskuvausta raportoituna kuvauspäiväkirjaan sekä vastaanoton KKTT-laitteen laadunvarmistustoimenpiteet opeteltuna.

Lisätietoja

Imaqen Oy – Hannele Palm, Koulutuspäällikkö, puh. 040 844 5533, hannele.palm (at) imaqen.com