Jatkuva oppiminen motivoi ja innostaa henkilökuntaa sekä tehostaa vastaanoton työnkulkua.

Imaqen tarjoaa laaja-alaista ja valmistajista riippumatonta koulutusta pään ja hampaiston alueen kuvantamisessa. Kursseillamme opitaan kuvantamisen tekniikoita, kuinka jatkuvasti hyvä kuvanlaatu saavutetaan, eri kuvausmodaliteettien käyttökohteet, laadunvarmistusasiat ja säteilyturvallisuuteen liittyvät asiat. Koulutustarjontamme pitää sisällään perinteisten 2D kuvantamismodaliteettien lisäksi KKTT-kuvantamisen leukojen, hampaiston sekä KNK (Korva, Nenä, Kurkku) alueilla. Tavoitteemme on antaa koulutettaville tiedot ja taidot laadukkaiden ja diagnostisesti arvokkaiden kuvien ottamiseen.

Tarjoamme myös räätälöityjä 2D ja 3D laitteiden käyttökoutuksia, jotka tullaan pitämään toimeksiantajan vastaanotolla. Koulutukset suunnitellaan yhdessä vastaanoton henkilökunnan kanssa, jotta koulutuksen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin kunkin vastaanoton yksilöllisiä tarpeita.

Imaqenin tiimi odottaa yhteydenottoasi!

Suunnitellaan kuvantamiskurssi henkilökunnallenne tai upea kuvantamiseen liittyvä seminaari yrityksen asiakkaille.